คู่มือการใช้กล่องเพลง I.S. Music Box

1. เปิดและปิดการใช้งาน

 • ดันก้านเข็มเล่นแผ่นเสียงไปทางขวามือเพื่อเปิดการทำงาน
 • ดันก้านเข็มเล่นแผ่นเสียงกลับมาทางขวามือเพื่อปิดการทำงาน

2. ควบคุมการทำงาน

ที่ปุ่มสีทองด้านหน้าเครื่อง
 • หมุนไปทางซ้าย = ลดเสียง
 • หมุนไปทางขวา = เพิ่มเสียง
 • กด 1 ครั้ง = เล่นเพลงถัดไป
 • กด 2 ครั้ง = เล่นเพลงก่อนหน้า
 • กดค้าง 2 วินาที = หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
 • กดค้าง 2 วินาทีอีกครั้ง = เล่นเพลงต่อ
 • กดค้าง = รับสายโทรศัพท์ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อบลูทูธก้านเข็มเล่นแผ่นเสียงกลับมาทางขวามือเพื่อปิดการทำงาน

3. การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธระหว่างกล่องเพลง I.S. Music Box กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่น

 • เริ่มด้วยการเปิดบลูทูธที่สมาร์ทโฟน
 • เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อชื่อ “X10” เพื่อสัญญาณบลูทูธระหว่าง I.S. Music Box กับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ

4. การชาร์จแบตเตอรี่

ที่ช่อง Micro USB ด้านหลังตัวเครื่อง
 • ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 • การชาร์จแบตเตอรี่ครั้งต่อๆ ไป หลังจากเริ่มใช้งานไปแล้ว จะใช้ เวลาที่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง แบตเตอรี่จะเต็ม พร้อมใช้งานอีกครั้ง
 • ไม่ควรเสียบชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานเกินไปเพราะจะส่งผลต่อ จำนวนรอบการใช้แบตเตอรี่ โดยสังเกตสัญญาณไฟสีแดงคือ บอกสถานะกำลังชาร์จและสัญญาณไฟสีฟ้าคือแบตเตอรี่เต็ม พร้อมใช้งาน