ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

  1. กดเลือกเมนู “ซื้อสินค้า” บนแถบเมนูด้านบน
  2. เลือกชุด Premium Boxset ที่ต้องการ แล้วกดเลือก
    “สั่งซื้อหนังสือเลย”
  3. ระบบจะนำท่านไปสู่ ขั้นตอนการเลือกสินค้าลงในตะกร้า สินค้าอีกครั้ง ที่ www.isbookonline.com ต่อจากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม (ท่านสามารถย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ www.issonghits.com ได้ด้วยการกดย้อนกลับบนอุปกรณ์ ของท่าน)
  4. กดเลือกปุ่ม “ไอคอนรูปถุงใส่ของ” ที่มุมบนขวาของ page ซึ่งจะมีจำนวนสินค้าที่ท่านเลือกแล้วแสดงกำกับไว้ด้วย เมื่อเลือกรายการสินค้าและจำนวนครบตามต้องการแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

  1. กดเลือกปุ่ม “สั่งซื้อและชำระเงิน” โดยต้องกรอกข้อมูลการเรียก เก็บเงิน อาทิ ชื่อผู้รับและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รวมถึงชื่อและ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ครบถ้วน
  2. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของบริษัทฯ โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืนยันพร้อม เลขที่ใบสั่งซื้อ โดย Upload ใบสั่งซื้อที่ ………………….. หรือที่ ช่องทาง Line ที่ @is4ustore เพื่อดำเนินการส่งของต่อไป
  3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว  ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันออเดอร์และข้อมูลการจัดส่งไปให้ท่าน ตาม E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้